Intervenčná kardiológia

Intervenčná kardiológia

Diagnostika a liečba akútnych srdcovo-cievnych chorôb, hlavne pri akútnom stave infarktu myokardu a iných diagnóz. Liečba je veľmi rýchla a efektívna, pričom sa katéter v rukách šikovného intervenčného kardiológa dostáva do tej oblasti, kde je potrebný liečebný zákrok.

Ponúkame:

PTCA katétre
Príslušenstvo K PTCA výkonom
Intrakoronárne stenty (BMS)
Potiahnuté stenty (DES)
Inflačné zariadenia
Vodiče
Katétre na valvuloplastiku
TAVI

Intervenčná rádiológia

Moderná, klinická (diagnostická aj terapeutická) medicínska disciplína, kde kľúčový princíp spočíva v zabezpečení priechodnosti cievy a zároveň zabráneniu možnej periférnej embolizácii hmôt prítomných v cieve.

Ponúkame:

PTA katétre
PTA vodiče
Balónomexpandibilné stenty
Samoexpandibilné stenty
Karotické stenty
Príslušenstvo k PTA výkonom