SK Medic s.r.o. kontakt


Kontaktné informácie:

Office:
SK Medic s.r.o.
Gemerská 3
040 11 Košice
Slovakia

Objednávky a fakturácia:
+421 948 344 129
+421 905 910 380
Mail: SK Medic s.r.o.

Identifikačné údaje spoločnosti:
Mikovíniho 4
040 11 Košice
IČO: 47 609 265
DIČ: 2023989000
IČ DPH: SK2023989000
Tatra banka, a.s., č.ú: 2922907484/1100
IBAN: SK4511000000002922907484

Organizácia je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo:34821/V