Portfólio


Intervenčná kardiológia

Diagnostika a liečba akútnych srdcovo-cievnych chorôb, hlavne pri akútnom stave infarktu myokardu a iných diagnóz. Liečba je veľmi rýchla a efektívna, pričom sa katéter v rukách šikovného intervenčného kardiológa dostáva do tej oblasti, kde je potrebný liečebný zákrok.

Ponúkame:

PTCA katétre
Príslušenstvo K PTCA výkonom
Intrakoronárne stenty (BMS)
Potiahnuté stenty (DES)
Inflačné zariadenia
Vodiče
Katétre na valvuloplastiku


Intervenčná rádiológia

Moderná, klinická (diagnostická aj terapeutická) medicínska disciplína, kde kľúčový princíp spočíva v zabezpečení priechodnosti cievy a zároveň zabráneniu možnej periférnej embolizácii hmôt prítomných v cieve.

Ponúkame:

PTA katétre
PTA vodiče
Stenty
Balónomexpandibilné
Samoexpandibilné
Karotické stenty
Príslušenstvo k PTA výkonom


Rádiofrekvenčné a mikrovlnné zariadenia na ablačnú terapiu

Rádiofrekvenčná ablácia (RFA) je technika využívajúca vysokofrekvenčnú elektrickú energiu, ktorá vytvára teplo dodávané cez tenký nástroj známy ako sonda, aby zničil poškodené tkanivo. Používa sa na zničenie nádorov v tele, vrátane pažeráka, obličiek, pľúc a prostaty, alebo pečeni (primárne rakoviny pečene alebo rakoviny, ktoré sa metastázujú, alebo sa rozšíria do pečene), ktoré nemožno odstrániť tradičným chirurgickým zákrokom.

Ponúkame:

Sety pre Biopsiu
Drenážne katétre
Duálny ablačný systém, technológie RF/MW
Jednorazové aplikátory, koaxiálne sondy pre mikrovlnnú a rádiofrekvenčnú abláciu